stamdatabank
 

I samband med större virkesaffärer mellan företag jämför man varandras prislistor vid förhandlingar. För att kunna jämföra olika prislistor kan man använda sig av olika typer av analysverktyg och stamdatabanker.


VMF Syds styrelse gav med anledning av detta i uppdrag till en arbetsgrupp att ta fram en gemensam stambank. En stambank, baserad på den nuvarande timmerklassningen VMR 1-99 resp den nya timmerklassningen VMR 1-07 med tillhörande rapport, finns nu tillgänglig för nedladdning.

 

 

Dokument Storlek Typ

Stamdatabank VMF Syd

400 kb PDF
Typobjekt Gran 2,3 MB ZIP
Typobjekt Tall 1,5 MB ZIP

 

Tillbaka