Guldkortsutbildning

Varje år tillreder en skördare virkesvolymer för åtskilliga miljoner kronor.
En enda procents förändring på virkesvärdet kan per maskinlag därför röra sig om flera hundratusen kronor under ett år.


Kursinnehåll

• Mätning och organisation
• Allmänna leveransbestämmelser
• Tillredningsbestämmelser
• Orsak till vrakning och uppföljningsmetod
för att finna kap- och fällsprickor
• Uppläggning av virke

VMF Syd finns representerade inom större delen av Götaland vilket
borgar för lokal närhet till de platser där just Din avverkning sker.

Kursen hålls delvis ute hos avverkningslagen då denna typ av kunskap
inhämtas bäst om man varvar teori och praktik.

Guldkortsutbildningen bygger på att repetition och tidsaspekt är två viktiga
delar i all inlärning och utbildningsdagarna infaller med en månads mellanrum.
Varje kursdeltagare får svara på instuderingsfrågor under kurstiden.
Under den andra dagen genomgår man ett slutprov.

Efter att Guldkortet erhållits så finns det möjlighet att förnya sina
kunskaper med en uppföljningskurs.

Målgrupp
• Maskinförare
• Avverkningsledare
• Personal på skogsföretagen med ansvar för mätningsfrågor

Kursledning
Personal från VMF Syd.

 

Använd bilden eller klicka här för att digital anmälan.

 

Klicka här för att logga in till utbildningsmaterial

 

Klicka här för att komma vidare till repetition guldkort