Revision av biobränslemätning

Korrekt utförd mätning skapar trygghet och tillförlitlighet mellan parterna i virkesaffären. Visa att
du tar ansvar för mätningen av biobränslet med hjälp av kontinuerliga revisioner och systematiserad
uppföljning. Det utvecklar förtroendet och stärker din konkurrenskraft.

Utbildning
Vi inleder med en utbildningsdag där vi går igenom principerna för revisionen och en rutinmall som
hjälper företaget att beskriva arbetssätt och nuvarande kvalitetssäkring.
Under dagen går vi även igenom den nationeIIa mätningsinstruktionen för vägning med torrhaltsbestämning
av biobränslen.

Revision av mätningen
På plats gör vi en förrevision för att klarlägga lämpliga åtgärder för att arbetssätt och rutiner ska leva
upp till den nationella mätningsstandarden. Löpande genomförs därefter två till fyra revisioner per
säsong, allt enligt överenskommelse, där vi följer upp arbetsrutiner och interna kontroller. Avvikelser
som upptäcks vid ett revisionstillfälle ska vara åtgärdade till kommande revision, annars sker en ny
revision inom en månad.

Tilläggstjänster
Utöver att revidera vägning med torrhaltsbestämning kan uppdraget efter önskemål utvidgas med
utbildning i och uppföljning av skäppmätning (volymmätning av bränsleflis), uppmätning av bränsleskäppor
samt kalibrering av torkskåp.

KONTAKTUPPGIFTER
Distrikt Väst
Jonas Bodenhem
070-567 98 21
jonas.bodenhem@vmfsyd.se
Distrikt Öst
Peter Bengtsson
070-666 40 68
peter.bengtsson@vmfsyd.se