Tillbaka till mätinstruktioner

7.03 INSTRUKTION FÖR MÄTNING OCH REGISTRERING AV BANKBREDD PÅ VIRKESBIL

 

Mätning och uppmärkning av bankbredder på virkesbil utförs av ordinarie mätningspersonal.

 

 

Mätning
Bankmåttet tas mellan stöttornas inre sidor längst ned i botten. Måttet anges utan hänsyn till eventuellt skrymmande förstärkningar, som till exempel vinkeljärn placerade i botten mot stöttor och bankar. Påverkar förstärkningarna travens fastvolym reduceras volymen genom att man drar ifrån ytterligare på faktorn för travbredd enligt hjälptabellen för fastvolymbedömning.

 

 

Registrering av bankbredd i nya mätplatssystemet DORIS

 

1. Uppdatering av register
För att inlagda bankbredder i mätplatssystemet ska kunna hämtas upp med automatik vid travdataregistreringen fordras uppdatering av bankbreddsinformation i tre olika register; bankbreddsregistret, bilregistret och transportörsregistret.

 

Gå först in på bankbreddsregistret under ”Skapa ny/redigera”. Lägg in reg.nummer och tryck ”Spara ny/redigera bankbredd”. Därefter läggs bankbredden in och ”Spara bankbredd” trycks. Bankbredden är nu sparad i bankbreddsregistret.

 

Gå in i bilregistret under ”Skapa ny/redigera”. Lägg in reg.nummer och tryck ”Skapa ny/redigera bil”. Gör en markering i punktlistan under ”Kran” och tryck på fliken ”Bankbredd”. Gå sedan ner till ”Registerkoppling och släp”, lägg in släpets reg.nummer och tryck på länken till vänster ,”Välj som aktiv”, samt tryck på fliken ”Spara bil”.

 

Gå slutligen in i transportörsregistret och lägg in reg.nummer längst ner i transportörsregistret, tryck på fliken ”Hämta bilinfo” samt tryck avslutningsvis på ”Spara transportör”.


2. Komplettering av uppgifter i mallen
För att bankbreddsregistret skall fungera i redovisningen så måste ett tillägg göras i berörd mall. Gå till mallens ”Mätningsuppgifter” och bocka för ”Tabbstopp” efter ”Travens läge" resp ”Tabbstopp” efter ”Längd A".


3. Registrering och redovisning av travmätning
I fliken ”Mätuppgifter” till vänster vid travdataradens början så ska man i fältet ”Läge” markera 1 för bil eller 2 för släp. När det är gjort kommer längdmåttet i längd (A) hämtas från bankbreddsregistret automatiskt och därefter slås korrekt bankbredd in i längd (A).