Tillbaka till mätinstruktioner

7.07 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR BILDMÄTNING

 

Mottagningskontroll


När bil finns vid avlämningsplats för mottagningskontroll, så signaleras det via ljudsignal. Signalen ljuder vid ett tillfälle.
Mottagningskontroll har högre prioritet än bryggmätning, men påbörjad mätning på bryggan slutförs innan mottagningskontroll utförs.


Syftet med mottagningskontroll är att verifiera att mätning kan utföras i bilden vid senare tillfälle.

 

Följande ska kontrolleras:
• Virket ska uppfylla krav för mätbarhet, annars ska det mätningsvägras. Gäller ej färskhetskrav eller krav angående insektsskador.

• Vid bildmätning för SDC-rigg så mäts endast bilar med en trave per mätande kamera in . Anläggningstypen är godkänd för bildmätning upp till 5 travar.

• Bilen ska vara korrekt parkerad, dvs:
    + Ytterkanterna på alla travar ska synas i bilderna.
    + Travarnas ändytor ska synas i bilden för sista traven på bilen och första och sista traven på släpet. (För tre travars ekipage: trave 1,2 och 3. För femtravars ekipage: trave 2, 3 och 5) 
    Om bilen inte är korrekt parkerad, be chauffören flytta bilen och göra om proceduren.
• Bildkvaliteten ska vara fullgod:
    + Ej stark motsol
    + Tillräckligt med ljus från lamporna
    + Tillräckligt god skärpa för att märkning ska gå att läsa, virkesfel såsom röta bedömas samt ingående parametrar för fastvedsbestämning bedömas.

• Identifikationen av respektive leverans, det vill säga de fyra sista siffrorna i virkesordernumret ska gå att läsa från vältlapp. Om vältlapp saknas, be chauffören komplettera med ny vältlapp. Komplettering av vältlappen får göras med spraymärkning men ej som enda identifikation.

• Ev. delningar ska vara tydligt markerade på sidan av traven.

• Observera att inmätning av 5-travarsfordon förutsätter att trave 1 och 4 är av samma sortiment och från samma leverantör som någon intilliggande trave dvs trave 2, 3 eller 5 samt att det tydligt framgår vilken virkesorder trave 1 och 4 tillhör.


Mätning med hjälp av SDC-rigg

Använd IRIS för att mäta in enl. respektive mätningsbestämmelse. Krav som gäller färskhet eller insektsskador gäller ej vid fotomätning. Använd det digitala måttkortet i IRIS för registrering av vedvolymprocent.
Mätning kan i de flesta fall göra klar och redovisas direkt i IRIS men kan vid behov kompletteras i Doris. Bredden på traven tas via bankbreddsregistret i Doris, om det övre bankbreddsmåttet bedöms skilja sig från det undre anges även ett justerat breddmått. Om bankbredd saknas i registret meddelas uppdragsgivare eller transportör så att bilen mäts upp och registreras.