Tillbaka till mätinstruktioner

7.08 DAGLIG, VECKOVIS OCH PERIODISK KONTROLL VID FOTOMÄTNING

 

Daglig kontroll

Referensramarnas mått ska mätas i bilden dagligen, både vertikalt och horisontellt. Mätaren dokumenterar de uppmätta måtten. Om skillnaden mellan uppmätt mått och referensmått skiljer 2 eller 3 cm, kontakta uppdragsgivarens kontaktperson för tillsyn av referensram och ev. kalibrering. Skiljer det mer än 3 cm ska mätningen stoppas. Meddela även uppdragsgivarens kontaktperson om kalibreringsramarna är sneda eller trasiga.

Notera även kalibreringsfaktorn.


Veckovis kontroll

Fotoweb-utrustningen ska underhållas minst en gång/vecka. I underhållet ingår:
• Tillsyn av kalibreringsramarna: intakt montering och hela ramar. Om en ram är trasig eller inte är stabilt monterad, informera uppdragsgivaren om att ramen måste åtgärdas. Efter åtgärd ska ramen kalibreras. Kalibrering utförs av mätkvalitetsledare. Innan ramen är åtgärdad så kan mätningen kontrolleras mot måttribba eller uppmätt käpp monterad på lasset, annars stoppas mätningen.
• Tillsyn av kameror och lampor, vid behov rengöring.
• Tillsyn av mätbod: grovstädning, kontrollera att markörer för delat lass finns, kontrollera att skrivaren har papper samt att det finns provtraveslappar.


Periodisk kontroll


Minst två gånger per år ska systemet kalibreras mot referensnormaler monterade på virkestraven, både vertikalt samt horisontellt. Referensnormal kan vara måttribba eller annan kalibrerad normal som syns i bilden. Den ska vara längre än 3 m och monteras så mycket som möjligt mitt i bilden. Bilder med referensnormaler tas i samband med ordinarie mätning och kalibrering/justering utförs sedan i Fotowebsverktyget. Dokumentera i mätplatsens loggbok.
I samband med kalibrering mot referensnormal ska de fast monterade kalibreringsramarna kontrolleras. Kalibreringsramarna ska mätas upp i samma bild som referensnormalen, efter ev. justering av kalibreringsparametrarna. Ramarna mäts mellan ytterkanterna. Dessutom ska det kontrolleras att ramen håller formen, som ska vara fyrkantig, vid behov genom fysisk mätning av diagonalerna med kalibrerat måttband.
Periodisk kontroll utförs av mätkvalitetsledare.