Tillbaka till mätinstruktioner

8.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MASSAVED TILL STOCKARYD NORD

 

Mätplats

Stockaryd Nord

 

Köpare

Sveaskog

 

 

Sortiment

Lövmassaved (1330,1030)

 

Mätning/Redovisning

I lövmassaveden tillåts björk utan begränsning samt 10% asp

______________________________________________________

 

Sortiment

Granmassaved (1320,1020)

 

Mätning/Redovisning

Ej färsk granmassaved mäts in och redovisas som barrmassaved (1300, 1000) mot 04898

 

 

Övrigt

I övrigt enligt VMF Syds generella bestämmelser för massaved