Tillbaka till mätinstruktioner

8.48 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV GRANMASSAVED FÖR SVEASKOG VID MÖRRUM OCH FALKENBERGS HAMN

 

Mätplats
Mörrums bruk (för vidare transport till Karlshamn)
resp hamnen i Falkenberg

 

Säljare/Köpare
Sveaskog

 

Sortiment
Granmassaved (1320, 1020)

 

Kvalitet
I enskild stock tillåts upp till 25% skogsröta

 

Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella bestämmelser för granmassaved.