Tillbaka till mätinstruktioner

8.25 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV MASSAVED FÖR SVEASKOG VID HAMNTERMINALER

 

Mätplats
Hamnen i Västervik, Oskarshamn, Kalmar eller Halmstad


Säljare/Köpare
Sveaskog


Sortiment
Granmassaved (1320, 1020)
Barrmassaved (1300, 1000)

 

Mätning
Enligt VMF Syds generella bestämmelser för massaved

_____________________________________________________________________________________

Sortiment
Slipmassaved
1220 (Längd 2,95 m)
1820 (Längd 4,45 m)

 

Dimension

 

Längd

1220: 2,95 m ± 5 cm
1820: 4,45 m ± 5 cm

 

Diameter
Min: 6 cm ub
Max: 50 cm ub

 

Kvalitet/Tillredning
Röta tillåts ej. Klyka och besvärande rotben tillåts ej. Båghöjd max 1 %

 

Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella bestämmelser för massaved.