Tillbaka till mätinstruktioner

8.38 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MASSAVED OCH BRÄNSLEVED FRÅN VIDA SKOG TILL VIDA ENERGI

 

Mätplats
VIDA Alvesta (för vidare leverans till terminal Alvesta)

 

Säljare
Vida Skog

 

Köpare

Vida Energi

 

Sortiment

Barr, Löv-, Björk och Aspmassaved samt Brännved

 

Tillredning/Kvalitet

Endast bruttovolymmätning förutom att övergrova stockar (maximidiameter 70 cm ub) inte tillåts.
Trave ska vara fri från jord, sand, sten och metall. Samtliga trädslag tillåts i brännveden