Tillbaka till mätinstruktioner

9.60 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL FALBYGDENS ENERGI

 

Mätplats

Falköpingsterminalen

 

Säljare

Stora Enso Bioenergi

 

Köpare
Falbygdens Energi

 

Sortiment
Bränsleved (50)


Dimensioner


Diameter
Max.diameter: Obegränsad *)

*) Antalet stockar med en max diameter som överskrider 70 cm ub registreras i mäthandlingens stycketalsfält.

 

Övrigt
I övrigt gäller Stora Enso Bioenergis avvikande mätningsbestämmelser för brännved/energived (9.39)