Tillbaka till mätinstruktioner

9.15 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BOKKUBB TILL KÄHRS AB

Köpare
Kährs AB

 

Sortimentskod/trädslag
Bokkubb 2760. Endast rödbok om ej annat avtalats.

 

Dimensioner

Längd
27 dm eller 30 dm.
Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diam 22 cm ub.
Största diam 60 cm ub.

 

Kvalitet
I stockar med en diameter av -30 cm tillåts rödkärna upp till 20% av diametern. För stockar 31 cm + tolereras rödkärna upp till 40% av diametern.

 

Frisk kvist tolereras 1 per löpmeter med max storlek 30% av diametern.

 

Två vattskott per löpmeter tillåts.

 

"Kinesskägg" max ett per löpmeter tillåts.

 

Stockar med en avvikelse i en led (långböj) om högst 5% av stocklängden tillåts.

 

Redovisning
Sortimentskod 2760. Klass 0. Ej biträkning.

 

Övrigt
Prisavdrag görs för trave < 10m3f ub. Utgör traven delleverans skall prisavdrag ej göras, varvid anges priskod 2 i pos 1.