Tillbaka till mätinstruktioner

9.80 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BOKKUBB TILL GYLLSJÖ

 

Mätplats
Gyllsjö

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub)


Sortiment/trädslag
Bokkubb 2760. Endast rödbok

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad samt fri från röta, insektsgångar, klykor
och större sprickor. Besvärande rotben tillåts ej.


Dimensioner


Längd
3,0 m. Max övermål 20 cm (enstaka -3 cm - +40 cm)

 

Diameter
Min diam 18 cm ub
Största diam 40 cm ub


Kvalitet
Virket ska vara avverkat av levande stamdel och fritt från röta.
Änd- och tvärkrökar får ej förekomma.
Stockar med en avvikelse i en led (långböj) om högst 3% av stocklängden tillåts.
Rödkärna tolereras.
För frisk kvist får den sammanlagda kvistdiametern vara max 30% av toppdiametern.

Max 2 "kinesskägg"/övervallad kvist med skäggvinkel mindre än 60 grader per bit.
Röt- eller torrkvist tolereras ej.

Redovisning
Sortimentskod 2760.
Klass 0.

 

Övrigt

Om vrakvolymen överstiger 10% utfärdas mätningsvägran