Tillbaka till mätinstruktioner

9.38 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER TILL KARLA TRÄ

 

 

Mätplats
Karla Trä (9613)


Sortiment
Barrtimmer


Mätmetod
Travmätning


Dimension


Diameter:
Maximidiameter: Ingen begränsning


Redovisning
Volymandel tallstockar (%) med min.diameter 15 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 15 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter <15 cm) tallstockars och granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i
trädslagskolumnen.


Övrigt

I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortiment

Sågbar kubb av gran (2720)

 

Dimension

 

Längd

310 cm (+ 20 cm)

Kubering enligt avtalad längd

Diameter

Minimidiameter: 11 cm

 

Redovisning

Volymandel granstockar (%) med min.diameter 14 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.

Klenare (diameter <14 cm) granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i

trädslagskolumnen.

 

Övrigt

I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för sågbar kubb av tall och gran