Tillbaka till mätinstruktioner

9.79 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV STOLPAR VID MÖCKELN

 

Mätplats
Möckelns sågverk eller Hovmantorp

 

Sortiment/trädslag
Stolpar av tall (3010)

 

Tillredning
Virket skall vara jämnkapad och väl kvistad, dock accepteras tillfredsställande kvistning på upp till 25% av
stycketalet.

 

Dimensioner


Längd
1,80 eller 3,60 meter. Avtalad längd får ej underskridas.

 

Diameter

Minsta diameter: 6 cm ub

Största diameter: 10 cm ub i topp

 

Kvalitet

Röta Tillåts ej
Blånad Tillåts i enstaka bitar (5% av stycketalet)
Båghöjd Max 2%
Tvärkrök Tillåts ej