Tillbaka till mätinstruktioner

9.01 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR KUBB AV EK

Leveransområde
VMF Syd.

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Trädslag
Ek (intill 5 m3f ask får ingå vid varje leveranstillfälle).

 

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad och fri från större sprickor, (se andra fel nedan) och klykor. För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.

 

Dimensioner

Längd
280 cm ± 20 cm eller enligt mätorder.

 

Travens verkliga bredd i cm redovisas.

 

Vid fastställande av travbredd skall vrakbitar ej ingå.

 

Diameter
Minimidiameter (medelkant) 17 cm ub.


Kvalitet
Med sågbar kubb av ek avses rundvirke avsett för förädling till plank, bräder eller parkett. Fjolårsek tillåts ej. Kubb (stock) skall vara sågningsrak i en led, avvikelse i andra ledet tillåts intill 5 cm på stock upptill 20 cm:s diam, för stock grövre än 20 cm tillåts en avvikelse på 10 cm.

 

Tillåtna fel:

Röta  Intill 50% av diametern. Dock skall stock under 25 cm vara frisk. Genomgående lösröta tillåts ej.
Råkvist Med en diameter om högst 50% av stockens diameter, motsvarande en per meter av stocklängden eller 2-3 mindre kvistar.
Torrkvist Med en diameter om högst 30% av stockens diameter, motsvarande en per meter av stocklängden eller 2-3 mindre kvistar.
Rötkvist Med en diameter om högst 20% av stockens diameter, motsvarande en per meter av stocklängden.
Vattskott Tillåts.
Dubbelsplint Tillåts.

 

Andra fel såsom lyror, barkslag, sprickor m m får före-komma såvida sågutbytet i stocken beräknas minska med högst 30%.

 

Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.

 

Redovisning
Sortimentskod 26 eller 27.
Klass 0.
Kubben skall biträknas, och samtliga bitar inkl vrak anges på mätkvittot i kol Totalt stycketal.

 

Övrigt

* Minsta leverans är 7 m3f ub. Vid mindre leverans sker prisavdrag.

 

* Kubben skall vara vinteravverkad eller enligt mätorder.

 

* Kubben läggs på underlag i högst 250 cm höga travar. Om underlagen uppenbart är ekkubb anses de tillhöra traven och volymen registreras som underlag.

 

* Eksågtimmer som är upplagt i anslutning till kubbtrave inmäts enligt generella mätningsbestämmelser för eksågtimmer, med undantag för minsta leverans som får vara ned till 1 st.