Tillbaka till mätinstruktioner

9.36 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BJÖRKKUBB (2740) TILL ALMO HARDWOOD

 

Köpare
Almo hardwood (Österbymo Trävaru) (mätning vid industri eller hamn)

Östra Hults Elsåg (säljare Almo hardwood/Österbymo Trävaru)


Sortimentskod/trädslag
Björkkubb (2740)


Mätmetod
Travmätning


Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad och fri från spjälkningar, större sprickor,
klykor och insektsskador i veden. För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.


Dimensioner


Längd
300 cm. Undermål tillåts ej. Max övermål 20 cm (dock tillåts enstaka + 40 cm).
Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diameter 18 cm ub


Kvalitet

 

Röta Tillåts med maximalt 4 cm diameter
Rödkärna I stock med diameter om minst 22 cm tillåts rödkärna upp till 20% av diametern
Kvist 5 råkvistar med en diameter av högst 30% av stockens diameter tillåts. 5 torr- och rötkvistar med en största diameter på 25 mm tillåts. Totala antalet kvistars diameter får uppgå till maximalt 2 ggr stockens diameter
Krök Max 9 cm båghöjd. Änd- och tvärkrökar tillåts inte.

 

Redovisning
Sortimentskod 2740. Klass 0. Om andelen vrak överstiger 15% av volymen mätningsvägras traven.