Tillbaka till mätinstruktioner

9.48 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR PALLVIRKE AV TALL OCH GRAN TILL FRÖDINGE SÅG

 

Mätplats
Frödinge såg (9375)

 

Sortiment/trädslag
Pallvirke (2900)

 

Dimensioner

 

Längd
250 cm (enstaka bitar ner till 240 cm får understiga avtalad längd).  Max övermål 20 cm
Kubering ska ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diameter: 11 cm ub

 

Kvalitet
Skogsröta tillåts upp till 25 % av ändytan (lösröta och genomgående röta tillåts ej). Enstaka torrträd tillåts, dessa ska vara fria från sprickor i mantelytan, insektshål och lagringsröta.

 

Övrigt
I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för pallvirke av tall och gran (9.06)