Tillbaka till mätinstruktioner

9.69 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOLPAR TILL GUSSIWOOD

 

Mätplats
Gussiwood (9537)


Sortiment/ trädslag
Stolpar av tall (3010) resp gran (3020)

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Tillredning
Virket skall vara jämnkapat och väl kvistat

Dimensioner


Längd
Minsta längd:

Tall 240, 310 eller 370 cm
Gran 370 cm
Avtalad längd får ej underskridas. Kubering efter avtalad längd


Diameter

Tall 240 och 310 cm Minsta diameter 12 cm ub. Största diameter 35 cm ub i rot.
Tall 310 och 370 cm Minsta diameter 6 cm ub. Största diameter 12 cm ub. Enstaka grövre än 12 cm tillåts.
Gran

Minsta diameter 9 cm ub. Största diameter 35 cm ub i rot.

 

 

Kvalitet

Röta/blånad Tillåts ej
Båghöjd Max 2%
Änd- och tvärkrök Tillåts ej

 

 

Redovisning

För gran gäller dessutom:

Max 15% av leveransgill volym får ha diameter 9-10 cm ub. Överskjutande andel vrakas.
Volymandel leveransgilla granstockar (%) med min.diameter 11 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter 9-10 cm) leveransgilla granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i
trädslagskolumnen.