Tillbaka till mätinstruktioner

9.34 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR GROVKUBB AV EK TILL KÄHRS AB

Köpare
Kährs AB

 

Sortimentskod/trädslag
Grovkubb av ek. 2680.

 

Dimensioner

Längd
2,8 meter ± 20 cm
Travens verkliga bredd i cm redovisas.

 

Diameter
Min diameter 40 cm ub.

 

Kvalitet

Råkvist Högst två friska kvistar per stock med en maxdiameter på 40 mm. Halv kvist i stockände räknas ej.
Torrkvist Högst en torr kvist per stock med en maxdiameter på 20 mm. Halv kvist i stockände räknas ej.
Rötkvist Tillåts ej
Vattskott Högst två per meter
Röta Tillåts ej
Krök i en led Max 3 % av stockens längd.
Dubbelsplint Endast fast ljus dubbelsplint tillåts.
Sprickor Endast en ringspricka tillåts
Övriga fel Kviststump eller ojämnhet över 5 cm tillåts ej.
Kubben ska vara tillredd av levande träd.

 

Redovisning
Sortimentskod 2680. Klass 0.