Tillbaka till mätinstruktioner

9.42 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR PARKETTKUBB AV EK TILL KÄHRS AB

Köpare
Kährs AB

 

Sortimentskod/trädslag
Parkettkubb av ek och ask. 2780. Asken ska vara särlagd.

 

Dimensioner

Längd
2,8 meter -20 cm - +45 cm (enstaka ned till 19 dm)
Travens verkliga bredd i cm redovisas.

 

Diameter
Min diameter 20 cm ub. (enstaka ned till 18 cm ub)
Maxdiameter 60 cm i rot ub

 

Kvalitet

Röta Max 1/3 av ändytan (ej genomgående).
Kvist Totalt 2 x toppdiametern per stock (Alla kvistars (samtliga kvisttyper) sammanlagda diameter får ej överstiga 2 x toppdiametern). Halv kvist i stockände räknas ej.
Vattskott Tillåtes
Krök i en led Max 5 % av stockens längd.
Dubbelsplint Endast fast ljus dubbelsplint tillåts.
Frostsprickor En djup eller en bred rak spricka eller två mindre raka sprickor eller en stjärnspricka (max 25% av diametern) eller en ringspricka tillåts.
Övriga fel  Enstaka stockar av fjolårsek får ingå (maximalt 10 % av volymen). Kubben ska vara anmäld inom 6 månader, medan vinteravverkad ek dock måste anmälas före 1/9 säsongen efter.
Kvisthöjd över 5 cm tillåts ej, dock accepteras på enstaka stockar kvistar och fällkam upp till 10 cm höjd.
Kubben ska vara tillredd av levande träd.
Fäll- och avverkningsspricka som berör sågutbytet tillåts ej
Max 30 % rödkärna tillåts i asken.
Andra fel såsom lyror, barkslag, sprickor m m får förekomma såvida sågutbytet i stocken beräknas minska med högst 30%.

 

Redovisning
Sortimentskod 2780. Klass 0. Samtliga bitar inkl vrak anges på mätkvittot i kolumnen Totalt stycketal.