Tillbaka till mätinstruktioner

9.73 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV TIMMER TILL DEROME

 

Mätplats
Deromesågen (228)

 

Sortiment
0120

0420
Endast gran


Mätmetod
Travmätning

 

Dimension


Diameter
Största diameter: 70 cm ub

 

Redovisning
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 22 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter <22 cm) granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Övrigt
I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för travmätning av barrsågtimmer (9.08).