Tillbaka till mätinstruktioner

9.37 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BARRTIMMER VID MAA SÅG

 

Mätplats
Maa såg


Sortiment
Sågtimmer barr


Mätmetod
Travmätning


Mätning

Enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelse för travmätning av barrsågtimmer (9.08)

 

Redovisning
Volymandel stockar (%) med min.diameter 18 cm ub registreras som "Gran" resp "Tall" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter <18 cm) stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.