Tillbaka till mätinstruktioner

9.33 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR ALKUBB TILL ÖSTERBYMO

 

Köpare
Österbymo Trävaru
Östra Hults Elsåg (säljare Österbymo Trävaru)

 

Sortimentskod/trädslag
Alkubb (2770)

 

Mätmetod
Travmätning

 

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad och fri från spjälkningar, större sprickor, klykor och insektsskador i veden. För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.

 

Dimensioner

Längd
300 cm. Undermål tillåts ej. Max övermål 20 cm (dock tillåts enstaka + 40 cm).
Travens verkliga bredd i cm redovisas.

 

Diameter
Min diameter 20 cm ub.
Max diameter 90 cm ub.

 

Kvalitet

Röta Tillåts ej
Rödkärna Max 20% av diametern.I stock med diameter ≥28 cm tillåts rödkärna upp till 33% av diametern
Råkvist  Max 2 per meter med sammanlagd diameter motsvarande 30% av stockens toppdiameter tillåts
Torrkvist Max 1 per meter med sammanlagd diameter motsvarande 10% av stockens toppdiameter tillåts
Rötkvist Tillåts ej
Krök Max 8 cm båghöjd. Krök i flera led tillåts ej

 

 

Redovisning
Sortimentskod 2770. Klass 0. Om andelen vrak överstiger 15% av volymen mätningsvägras traven.