Tillbaka till mätinstruktioner

9.75 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KUBB OCH TIMMER TILL STOCKARYD SYD FÖR JMC TIMBER

 

Mätplats
Stockaryd Syd

 

Köpare
JMC Timber

 

Mätmetod
Travmätning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Sågbar kubb av gran 2720

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd: 310 cm (kortare vrakas)
Största längd: 330 cm
Kuberas efter avtalad längd

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 30 cm ub

 

 

Kvalitet/tillredning
Lös skogsröta tillåts ej
 medan fast skogsröta tillåts obegränsat. Torra träd tillåts. Lagringsröta och insektshål i veden tillåts ej. Maximal kviststorlek 120 mm. Från övriga kvalitetsfel bortses. I övrigt gäller tillredningskrav enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för sågbar barrkubb (9.04).

 

Redovisning
Leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen,
medan volymandelen granbarkborreskadad gran (torrstock utan lagringsröta) registreras med trädslag "V" i femte kolumnen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Torrtimmer av gran 0220

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd: 430 cm (kortare vrakas)
Största längd: 450 cm
Kuberas efter avtalad längd

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 30 cm ub

 

Kvalitet/tillredning
Fast skogsröta tillåts upp till 10% av ändytan. Torra träd tillåts. Lagringsröta och insektshål i veden tillåts ej. Maximal kviststorlek 120 mm. Från övriga kvalitetsfel bortses. I övrigt gäller tillredningskrav enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för timmer (9.08).

 

Redovisning
Leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen,
medan volymandelen granbarkborreskadad gran (torrstock utan lagringsröta) registreras med trädslag "V" i femte kolumnen.


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Grovtimmer av gran 0320

 

Dimensioner

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 40 cm ub

 

Kvalitet/tillredning
Fast skogsröta tillåts upp till 10% av ändytan. Torra träd, lagringsröta och insektshål i veden tillåts ej. Maximal kviststorlek 120 mm. Från övriga kvalitetsfel bortses. I övrigt gäller tillredningskrav enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för timmer (9.08).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment
Lövtimmer av björk och asp (0130)

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd: 430 cm
Kuberas efter avtalad längd

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 30 cm ub

 

Kvalitet/tillredning

Röta Skogs- och lagringsröta tillåts ej
Rödkärna Tillåts
Råkvist Max. diameter 70 mm
Torr- och rötkvist Tillåts ej
Krök Max 10 cm båghöjd. Tvärkrök tillåts ej


Från övriga kvalitetsfel bortses. I övrigt gäller tillredningskrav enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för sågbar lövkubb (9.02).

 

Redovisning

Björk redovisas som "Björk" i trädslagskolumnen, medan asp redovisas med trädslag "5" i femte kolumnen.