Tillbaka till mätinstruktioner

9.47 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MATTIMMER AV TALL OCH GRAN TILL BJERNAREDS SÅGVERK

 

Mätplats
Bjernareds sågverk (9332)

 

Sortiment
0220 gran (Bjernareds slipers gran)
0210 tall (Bjernareds slipers tall)

 

Mätmetod
Travmätning

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd: 460 cm
Största längd: 610 cm

 

Diameter
Minimidiameter 17 cm ub
Maximidiameter: 75 cm ub (största rotmått)

 

Kvalitet/tillredning

Rakhet Max 120 cm utbytesförlust
Årsringar i bedömningsområde Inget krav
Skogsröta/anilinved Tillåts utan begränsning. Dock tillåts inte hålröta.
Lagringsröta Tillåts ej
Stockblånad Tillåts
Kvist Tillåts utan begränsningar

 

Stock ska vara tillredd av levande stamdel. Rotben tillåts utan begränsningar. Insektsskada i veden tillåts.

 

Övrigt
I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för travmätning av barrsågtimmer (9.08).