Tillbaka till mätinstruktioner

9.05 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR PALLVIRKE AV LÖVTRÄD

Leveransområde
VMF Syd.

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Trädslag
Samtliga lövträdslag utom ek får ingå såvida ej annat avtalats.

 

Tillredning
Virket levereras obarkat, jämnkapat, tillfredsställande kvistat och fritt från spjälkningar, större sprickor, klykor och röta. För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.

 

Dimensioner

Längd
30 dm eller enligt mätorder. Enstaka stockar får underskrida den avtalade längden med 3 cm.
Max övermål 20 cm. (Dock tillåts enstaka + 40 cm.) Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diam (medelkant) 15 cm ub.

 

Kvalitet
Stock skall vara nöjaktigt rak. Stockar med en avvikelse i en led (långböj) om högst 5% av stocklängden tillåts. Rödkärna tillåts. Kvist får förekomma i stor utsträckning dock ej så att hållfastheten äventyras på det framsågade ämnet.

 

Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.

 

Redovisning
Sortimentskod 29.
Klass 0.
Vid trädslag 3 skall trädslagsfördelning ske.

 

Övrigt

* Virket läggs på underlag. Om underlagen uppenbart är pallvirke anses de tillhöra traven och volymen registreras som underlag. Minsta trave är 5 m3f ub.