Tillbaka till mätinstruktioner

Nationella mätningsinstruktioner


För mätningens genomförande gäller regler och bestämmelser i tre steg enligt följande: 

Steg 1 Nationella mätningsinstruktioner

Mätningsinstruktionerna är formella beskrivningar av de mätmetoder/kvalitetsbestämmelser som parterna på virkesmarknaden gemensamt antagit via beslut i SDCs styrelse. Dokumenten kan sägas utgöra branschens regelverk för virkesmätning'

Nationella mätningsinstruktioner

Nationella tillämpningsanvisningar i virkesmätning

Steg 2 VMF Syds generella bestämmelser
De generella bestämmelserna gäller som allmänna bestämmelser inom VMF Syd då avvikande lokala bestämmelser inte meddelats. De generella bestämmelserna kan vara:
• Kompletterande bestämmelser till nationella mätningsinstruktioner
• Fullständiga mätningsbestämmelser för sortiment som inte omfattas av nationella mätningsinstruktioner
​• Arbets- och tolkningsinstruktioner i virkesmätningsarbetet

Steg 3 Avvikande bestämmelser inom VMF Syd
Cirkulären upptar de avvikande lokala bestämmelser som gäller enligt avtal mellan köpare och säljare. De kan antingen gälla allmänt för en mottagningsplats eller avse bestämmelser för leveranser från en viss säljare till en viss köpare
 

​​​​​