Tillbaka till mätinstruktioner

4.11 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV SÅGTIMMER VID VIDA HJÄLTEVAD, VIDA VISLANDA OCH VIDA HÄSTVEDA

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning

 

 

Sortiment
Tallsågtimmer (01-04)

 

Mätplats
Vida Hjältevad (9157)

 

Mätning/redovisning
Talltimmerklasserna 2, 3 och 4 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2, 3 och 4

ska mätas in och redovisas med kvalitet 4

 

Leveranser från Södra

Endast talltimmerklasserna 2 och 3 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2 och 3 ska mätas in och redovisas med kvalitet 3.

 

Övrigt

Mätningarna redovisas med omfattning 5

_____________________________________________________________________________________________

 

Sortiment
Tallsågtimmer (01-04)

 

Mätplats
Vida Vislanda (9579)

 

Mätning/redovisning
Endast talltimmerklasserna 2 och 3 slås samman, vilket innebär att talltimmerstockar med kvalitet 2 och 3

 ska mätas in och redovisas med kvalitet 3.

 

Övrigt

Mätningarna redovisas med omfattning 5

_____________________________________________________________________________________________

 

Sortiment
Gransågtimmer (01-04)

 

Mätplats
Vida Hjältevad (9157), Vida Vislanda (9579) och Vida Hästveda (9490)

 

Kvalitet/Redovisning
Gäller endast leveranser från Södra:

Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med

kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller samtliga granpartier från Södra.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Sortiment

Gransågtimmer (01-04)

 

Mätplats
Vida Vislanda (9579)

 

Mätning/redovisning
Grantimmerklasserna 1 och 2 slås samman, vilket innebär att grantimmerstockar med kvalitet 1 och 2 ska mätas in och redovisas med kvalitet 2. Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

 

Övrigt
I blandpartier klassas även gran och mätningarna redovisas med omfattning 5. 

 

Undantag: Grantimmerleveranser via tåg från Specialvirke (33243) och Mellanskog ska klassas fullt ut (ej
sammanslagning av kvalitet 1 och 2) och redovisas med omfattning 0.
_____________________________________________________________________________________________

 

Sortiment
Gransågtimmer (01-04)

 

Mätplats
Vida Hjältevad (9157)

 

Mätning/redovisning
Grantimmerklasserna 1 och 2 slås samman, vilket innebär att grantimmerstockar med kvalitet 1 och 2 ska mätas in och redovisas med kvalitet 2. Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

 

Leveranser från Holmen till Vida Hjältevad

Grantimret ska klassas och redovisas med omfattning 0.

 

Övrigt
I blandpartier redovisas tallstockar med klasserna 1, 4 eller 9 och granstockar med klasserna 2, 5, 8 eller 9.