Tillbaka till mätinstruktioner

4.37 SÄRREDOVISNING AV GRANSÅGTIMMER MED HÖGRE ANDEL SKOGSRÖTA VID SWEDEN TIMBER MALMBÄCK

 

Mätplats
Sweden Timber Malmbäck (9545)

 

Säljare

Sweden Timber, Skogssällskapet, Södra Skog


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer (01-04)


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning
Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med
kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.


Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.