Tillbaka till mätinstruktioner

5.21 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKLENTIMMER TILL ATA

 

Mätplats
Åboda (9253), Eneryda (9362) och klentimmerlinjen i Moheda (9388)


Sortiment
 01, 02 och 28 (tall och gran)

 

Mätmetod

Stockmätning

 

Dimensioner


Längd

Minsta längd: 280 cm


Kvalitet/redovisning

Virket skall hålla kvalitet 4 för tall resp 2 för gran enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".  Inget årsringskrav. Kvalitet 0 eller 9. Mätningarna redovisas med omfattning 3.