Tillbaka till mätinstruktioner

5.16 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SLIPERSTIMMER TILL BITTERNA

 

Köpare
Bitterna Såg & Trävaru AB

 

Sortiment
Sliperstimmer tall (2010). Endast tall av arten Pinus Sylvestris tillåts

 

Tillredning
Timret skall vara tillfredsställande kvistat. Virket ska vara tillrett av levande träd samt vara fritt från röta och insektsskador i veden. Stockblånad och vattved tillåts i enstaka fläckar. Dubbeltopp tillåts inte.

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd:  265 cm
Största längd: Ingen begränsning

 

Diameter
Minsta diameter: 19 cm ub

 

Kvalitet
I "Rälsläget" 40 cm in från stockände får det inte finnas sprötkvist större än 120 mm. Stocken ska dessutom vara fri från övriga fel som påverkar hållfastheten, såsom kap- och fällsprickor, större märg- och ringsprickor etc.  Sågutbytet ska rymmas inom en cylinder motsvarande stockens toppdiameter utan utbytesförlust vid stockens minimilängd. Båghöjd mindre än 1 % accepteras. Vid större båghöjd ska diameternedsättning tillämpas för stockar 26 cm och grövre, varvid max. 3 cm nedsättning tillåts. Diametern får inte understiga 26 cm ub efter nedsättning.
Öppna lyror som berör maximalt 20 % av toppcylindern behandlas med 1 cm nedsättning. Djupare lyror än 20 % av toppcylindern vrakas.

 

Redovisning
Klass 0 och omfattning 3

 

Övrigt
Stockar med toppdiameter t.o.m. 25 cm ub används för tillverkning av vagnbottenplankor.

Stockar med toppdiameter 26 cm ub och grövre används till slipers.