Tillbaka till mätinstruktioner

5.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GROVSÅGTIMMER VID MÖRRUMS BRUK

 

Mätplats
Mörrums bruk (9200) (för vidare transport till Hoby sågen)

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning (toppmätning)

 

Sortiment
Grovsågtimmer (0820)


Dimensioner

 

Diameter
Min diameter: 34 cm ub (max diameter utan begränsning)

 

Mätning/redovisning
Redovisning i klasserna 1, 2, 8 eller 9

Kvalitet 1 = kvalitetskrav som för kvalitet 2 enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer" förutom att max. diameter för kvist är 60 mm (oavsett kvisttyp). Inget årsringskrav.

Kvalitet 2 = kvalitetskrav som för kvalitet 2 enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer". Inget årsringskrav.

Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 8 och orsakskod 3.

Även granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas som klass 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får skogsrötan inte vara centrumställd (inte beröra märgen).

 

Övrigt
I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer"