Tillbaka till mätinstruktioner

5.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL SÖDRA ORREFORS

 

Mätplats
Södra Orrefors (9500)

 

Sortiment/ trädslag
2810/2820

 

Mätmetod
Stockmätning

 

Kvalitet/Redovisning
• Stock med ≤120 cm utbytesförlust redovisas med kvalitet 0 (godkänd)


• Stock med ≤120 cm utbytesförlust efter diameternedsättning på maximalt 2 cm redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 2 (diameternedsättningen registreras/redovisas ej)


• Stock med >120 cm utbytesförlust efter diameternedsättning på maximalt 2 cm vrakas och redovisas med kvalitet 9 och orsakskod 2 (diameternedsättningen registreras/redovisas ej)

 

I övrigt gäller VMF Syds generella bestämmelser för klentimmer.

 

Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten kvalitetskod.