Tillbaka till mätinstruktioner

7.09 BEGÄRD KONTROLL VID BILDMÄTNING

 

Allmänt
Det här dokumentet beskriver hur transportör ska gå till väga i de fall hon eller han för egen del önskar, eller för köpares eller säljares räkning har uppdraget att begära kontroll av mätning som därefter skall utföras av VMF med bildmätning. Vid bildmätning utförs mätningen i efterhand, efter att bilen har kommit till mottagningsplatsen och lastat av virket. Begäran om kontrollmätning ska ske efter mottagningskontrollen, enligt nedanstående:

 

 

Förfarande
1. Genomför avlämning och mottagningskontroll enligt vanlig rutin.


2. Sammanställ och tillhandahåll information till kontrollorganisationen på VMF via formulär på internet,
www.vmfsyd.se.
Som mätdatum sätter du avlämningsdatum. Redovisningsnummer står på det preliminära mätbeskedet som skrivs ut vid mottagningskontrollen.


3. Lägg av virket tydligt åtskilt från annat virke på den plats som används för kontrolltravar. Särhåll varje trave/deltrave i lasten. Spraya en linje på travändytorna på de yttersta stockarna i traven.


4. Fäst minst en gul kontrolltravesskylt på varje trave/deltrave som ingår i leveransen. Det finns gula kontrolltraveskyltar i avlämningsboden. Skriv det redovisningsnummer mätningen erhållit på kontrolltraveskylten. Skriv också att det är en begärd kontroll, sortiment och datum på lappen.


5. När internet-formuläret för begäran om kontrollmätning har kommit till kontrollorganisationen på VMF Syd kommer ärendet att vidarebefordras till VMK som ansvarar för vidare hantering.


6. Parter som berörs av kontrollmätningen kommer därefter informeras av VMK om tid för kontrollmätningen. Parterna har då också rätt att närvara.

 

 

Transportör har rätt att för egen och/eller leverantörs räkning begära kontrollmätning.
Begär transportör kontrollmätning för egen räkning, avser kontrollen alltid bruttokvantitet och kontrollenheten är hel fordonslast, bil + eventuellt släp. Begärs kontrollen för leverantörs eller köpares räkning avser kontrollen både bruttokvantitet och virkesvärde. Minsta kontrollenhet är fordonslast eller vid samlastning del av fordonslast med samma sortiment.

 

Har du frågor kontakta VMF Syds Mätkvalitetsledare, Mätplatsansvarig eller Kvalitetsansvar