Tillbaka till mätinstruktioner

8.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BOKMASSAVED, BOKKUBB OCH BOKTIMMER TILL NYMÖLLA 2017

 

Mätplats
Nymölla bruk


Sortiment
Bokmassaved, bokkubb och boktimmer (samtliga leverantörer)


Färskhetskrav
Bokmassaved, bokkubb och boktimmer avverkad efter 28 februari 2017 mäts in som färsk massaved fram
till 31 december 2017 (oberoende av fällningsvecka). Omfattning 5 tillämpas vid redovisningen.