Tillbaka till mätinstruktioner

8.40 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MASSAVED VID SÖDRAS BRUK

 

Mätplats

Mönsterås (201), Mörrum (200) och Värö (202)

 

Säljare

Södra Skog. Gäller även för importerad massaved vid Värö bruk.

 

Sortiment

Barr- och lövmassaved

 

Övrigt

När vrakandelen exklusive övergrova stockar överstiger 15% sker mätningsvägran, d v s övergrova stockar vrakas utan begränsning.