Tillbaka till mätinstruktioner

8.26 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1600) TILL NYMÖLLA

 

Mätplats
Nymölla samt Värö (vid leveranser från Sydved)


Sortiment/trädslag
Specialmassaved 1600. Endast barrträd (övriga trädslag vrakas).


Tillredning
Kvistningsbestämmelser enligt generella bestämmelser för barrmassaved


Dimensioner
Enligt generella bestämmelser för barrmassaved


Kvalitet
Skall vara minst leveransgill barrmassavedsstock.


Färskhet
Ej färsk 1600 klassas ned till 1400 (varvid fördelning efter "dimensionklass" i trädslagsfältet inte anges).


Övrigt
Volymandel stock (%) med min.diameter 14 cm ub, max.diameter 50 cm ub, längd 290 - 580 cm samt med
maximal båghöjd 3 % registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga
stockars volym (%) registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.