Tillbaka till mätinstruktioner

8.11 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE PÅ ASP- OCH BOKMASSAVED TILL SYDVED AB OCH NYMÖLLA AB

 

Aspmassaved
I aspmassaveden tillåts asp, hybridasp och poppel. Uppgår andelen otillåtna trädslag till mer än 5% mätningsvägras leveransen.

 

Bokmassaved
I bokmassaved tillåts endast rödbok (gäller även importveden). Uppgår andelen otillåtna trädslag till mer än 5% mätningsvägras leveransen.