Tillbaka till mätinstruktioner

9.29 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR PALLVIRKE AV TALL OCH GRAN TILL AB GYLLSJÖ TRÄINDUSTRI OCH ÅSLJUNGA-PALLEN AB

 

Mätplats
Industri och bilväg

 

Dimensioner

 

Längd
Längd enligt mätorder. Enstaka bitar får understiga avtalad längd med högst 3 cm.

 

Diameter

Minimidiameter:

Åsljunga-Pallen 2920 12 cm ub
Åsljunga-Pallen 292E  15 cm ub
Åsljunga-Pallen 2910, 29A0 och 29X0  14 cm ub
Gyllsjö 2920 11 cm ub
Gyllsjö 2910, 29A0 och 29X0  15 cm ub

 

Maximidiameter: 55 cm ub

 

Kvalitet
50 % spikfast skogsröta tillåts i ändytan. Lösröta tillåts med 5 % av ändytan. Genomgående röta tillåts ej.
Jämn långkrök tillåts med 3 %. Ändkrök i ena stockänden tillåts med max 2 dm utbytesförlust.

Max 200 mm storlek på sprötkvist.

Enstaka torrträd tillåts, dessa ska vara fria från sprickor i mantelytan, insektshål och lagringsröta.

Efter särskild överenskommelse tillåts torra stockar utan begränsning. Dessa partier redovisas med sortiment 29X0 och omfattning 5.

 

Redovisning
Kvalitetskod" efter mittdiameter pb skall anges enligt generella pallvirkesbestämmelser.

 

Aritmetisk medeldiameter,
på mitt på bark, cm

Kod för ”kvalitet”

<18

1

18-

2

20-

3

22-

4

24-

5

26-

6

28-

7

 

Mätplats Sortiment Trädslag Längd
Gyllsjö 2920 Gran och Sitkagran
Gyllsjö/Åsljunga-Pallen 2910 Tall
Gyllsjö/Åsljunga-Pallen 29A0 Lärk
Gyllsjö/Åsljunga-Pallen 29X0 Övriga barrträd
Åsljunga-Pallen 292D Gran och Sitkagran 270 cm
Åsljunga-Pallen 292E Gran och Sitkagran 310 cm