Tillbaka till mätinstruktioner

9.21 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR BARRKUBB TILL VIDA TRANEMO

Säljare
Samtliga

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mätplats
Vida Tranemo (9407)

Sortiment
2601/2602 (gran och tall får ingå), 2701/2702 (enbart tall får ingå)

Dimensioner

Längd

Minsta längd:

2601/2701 275 cm (kortare vrakas)
2602/2702 245 cm (kortare vrakas)

 Kubering efter avtalad längd

Diameter

Minimidiameter:

2601/2602 11 cm ub
2701/2702 12 cm ub

Max rotdiameter 30 cm ub.

Kvalitet
Anilinved och röta tillåts ej. Övriga missfärgningar av veden tillåts.
I övrigt enligt VMF Syds generella bestämmelser för barrsågkubb med följande undantag:

  • Max tillåten utbytesförlust får vara 90 cm (tvär- och ändkrökar tillåts ej)
  • Årsringar i bedömningsområde: Minst 8 

 

Redovisning
För sortiment 2601/2602 med tallandel ≤5% gäller:
Volymandel stock (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.

För sortiment 2601/2602 med tallandel >5% gäller:
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Volymandel tallstockar registreras som "Tall". Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.

För sortiment 2701/2702 gäller:
Volymandel stock (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mätplats
Vida Tranemo (9407) och Vida Hjältevad (9157)


 

Sortiment
0320

 

Dimensioner


 

Längd

Minsta längd: 495 cm

Kubering efter avtalad längd

 

Diameter

Minimidiameter: 18 cm ub

 

Redovisning
Volymandel (%) leveransgill gran med min.diameter 20 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. 
Klenare (<20 cm ub) leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen, 
medan volymandelen granbarkborreskadad gran (torrstock utan lagringsröta) registreras med trädslag "V" i femte kolumnen.

 

Övrigt
I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".