Tillbaka till mätinstruktioner

9.21 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR BARRKUBB TILL VIDA TRANEMO

 

Mätplats
Vida Tranemo (9407)

 

Säljare
Samtliga

 

Sortiment
2601/2602 (gran och tall får ingå), 2701/2702 (enbart tall får ingå)

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Dimensioner

 

Minsta längd:

 

2601/2701 275 cm (kortare vrakas)
2602/2702 245 cm (kortare vrakas)

 

 Kubering efter avtalad längd

 

Diameter

Minimidiameter:

 

2601/2602 11 cm ub
2701/2702 12 cm ub

 

Max rotdiameter 28 cm ub.

 

Kvalitet
Anilinved och röta tillåts ej. Övriga missfärgningar av veden tillåts.
I övrigt enligt VMF Syds generella bestämmelser för barrsågkubb med följande undantag:

  • Max tillåten utbytesförlust får vara 90 cm (tvär- och ändkrökar tillåts
  • Årsringar i bedömningsområde: Minst 8 

 

Redovisning
För sortiment 2601/2602 med tallandel ≤5% gäller:
Volymandel stock (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.

 

För sortiment 2601/2602 med tallandel >5% gäller:
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Volymandel tallstockar registreras som "Tall". Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.

 

För sortiment 2701/2702 gäller:
Volymandel stock (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.