Tillbaka till mätinstruktioner

9.65 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TÄNDSTICKSVIRKE TILL SWEDISH MATCH

 

Köpare
Swedish Match Industrier AB

 

Sortimentskod/trädslag
Tändsticksvirke av asp (355)

 

Mätmetod
Travmätning

 

Tillredning
Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta och insektsskador.
Den skall vara jämnkapad och tillfredställande kvistad (25% av antalet kvistar får vara maximalt 55 mm över mantelyten). Fällkam får ha maximalt 10 cm höjd. Rotben med höjd >15 cm tillåts ej.

 

Dimensioner

 

Längd
Längd:  310  cm                    
Minsta längd: 290 cm (kortare stockar vrakas)
Maximilängd: 330 cm  (längre stockar vrakas)

Enstaka stockar i intervallet 295 cm - 306 cm accepteras.
Kubering skall ske efter avtalad längd 310 cm

 

Diameter
Minsta toppdiameter: 24 cm ub lågkant
Max rotdiameter: 75 cm ub

 

Kvalitet

Kvist Alla kvistars sammanlagda diameter på stocken får ej överstiga 1,5 gånger toppdiametern under bark. Enskild kvist får vara max 80 mm. Halv kvist i kapskäret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts.
Avverkningsspricka (spjälkning) Avverkningsspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela utsträckningen från mantelyta till mantelyta inom 2/3 från ändcentrum tillåts ej.
Ringsprickor Spricka som följer årsring. Tillåts till max halva årsringens längd
Växt- och frostspricka Växtspricka som uppkommit under trädets tillväxt samt frost- och torksprickor som uppkommit efter avverkning tillåts.
Röta (lös) Tillåts i stubbskäret på rotstock intill 1/3 av diametern. Centrumställd lös röta tillåts till max 50 mm på övriga ändytor.
Röta (fast) Faströta tillåts med en diameter till max 70 mm i ändyta. Den sammanlagda ytan av fast- och lösröta får vara max 70 mm.
Krök Krokighet tillåts i ett led. Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm
Övriga fel Rotveck får ej gå djupare än 20 procent av ändytediametern. Öppen eller sluten klyka tillåts ej. Missfärgning tillåts i högst 10 procent av stycketalet

 

Redovisning
Sortimentskod 355

 

Övrigt
I trave får andelen vrak högst uppgå till 20 procent. Vid förekomst av sten, kol, sot, metall, vresig ved eller plast mätningsvägras leveransen. Flera maxfel får ej förekomma samtidigt.