Tillbaka till mätinstruktioner

9.16 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR EKKUBB_A-KUBB AV EK TILL WESABORG VIA SÖDRA

 

Mätplats
Mörrums bruk (9200) och Bennsäters sågverk Piggsmåla (9382)

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub)

 

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad och fri från större sprickor, (se andra fel nedan) och klykor.
För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment/trädslag
2780 (ek), 27E0 (ask) eller 2730 (sykomorlönn, redovisas som ”Övrigt” i trädslagsfältet)

 

Dimensioner

 

Längd
270 – 320 cm
Travens verkliga bredd i cm redovisas (Vid fastställande av travbredd skall vrakbitar ej ingå)

 

Diameter
Minimidiameter (medelkant) 19 cm ub
Maximidiameter: 80 cm (gäller endast ask och sykomorlönn)

 

Kvalitet
Med sågbar kubb av ek avses rundvirke avsett för förädling till plank, bräder eller parkett. Fjolårsek tillåts ej. Kubb (stock)
skall vara sågningsrak i en led, i andra ledet tillåts en avvikelse på 10 cm.

 

Tillåtna fel:

Röta  Intill 30% av diametern
Råkvist: ek  Med en diameter om högst 50% av stockens diameter, motsvarande två per meter av stocklängden eller 2-3 mindre kvistar
Råkvist: ask och sykomorlönn Med en diameter om högst 30% av stockens diameter, motsvarande en per meter av stocklängden eller 2-3 mindre kvistar
Torrkvist Med en diameter om högst 30% av stockens diameter, motsvarande en per meter av stocklängden eller 2-3 mindre kvistar
Rötkvist Med en diameter om högst 20% av stockens diameter, motsvarande en per meter av stocklängden
Vattskott Tillåts
Dubbelsplint Tillåts

 

 

Andra fel såsom lyror, barkslag, sprickor m m får förekomma såvida sågutbytet i stocken beräknas minska med högst 30%, eller om felet är beläget inom stockända.
Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sortiment/trädslag
A-kubb av ek 2680 (ek) eller 2780 (rödek)

 

Dimensioner

 

Längd
270 – 320 cm
Travens verkliga bredd i cm redovisas (Vid fastställande av travbredd skall vrakbitar ej ingå)

 

Diameter
Minimidiameter (medelkant)

Ek  34 cm ub
Rödek 19 cm ub

 

Maximidiameter: 60 cm (gäller endast Rödek)

 

Kvalitet
Med sågbar kubb av ek avses rundvirke avsett för förädling till plank, bräder eller parkett. Fjolårsek tillåts ej. Kubb (stock) skall vara sågningsrak i en led, i andra ledet tillåts en avvikelse på 10 cm.


Tillåtna fel:

Röta: ek  Tillåts ej
Röta: rödek Röta tillåts upp till 30% av diametern
Råkvist Med en diameter om högst 30% av stockens diameter, motsvarande två per meter av stocklängden eller 2-3 mindre kvistar
Torrkvist Max 25 mm
Rötkvist Max 25 mm
Vattskott Tillåts
Dubbelsplint Tillåts

Andra fel såsom lyror, barkslag, sprickor m m får förekomma såvida sågutbytet i stocken beräknas minska med högst 30%, eller om felet är beläget inom stockända.
Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.


Övrigt
A-kubb av ek/rödek måste vara särlagd