Tillbaka till mätinstruktioner

8.19 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV BARRMASSAVED PÅ VÄRÖ FRÅN DEROME (LIMMAREDSTEMINALEN)

Mätplats

Värö bruk (9202)

 

Sortiment

Barrmassaved

 

Säljare

Derome (virke från Limmaredsterminalen)

 

Mätmetod/måttslag

Travmätning 55 (m3f ub).

 

Mätning/redovisning

Virke ska enbart bruttvolymmätas utan vrakbedömning (omfattning 4)

 

Färskhet och lagringsröta

Virket mäts in som färskt oberoende av fällningsvecka. Ingen hänsyn tas till lagringsröta