Tillbaka till mätinstruktioner

12.15 Begärd kontroll av fukthaltsmätning med BAS-700 vid Göteborg Energi Sävenäs

Mätplats

Göteborg Energi Sävenäsverket (9386)

 

Allmänt
Begärd kontroll av fukthaltsmätning med BAS-700 (”NIR-spjutet”) vid Göteborg Energi Sävenäs sker genom ett förfarande som liknar det vid periodisk kontroll, d.v.s. prov på hel skäppa. Värdet på bilen med fukthalt från BAS-700 jämförs med värdet på bilen med fukthalt från 20 st. prover där fukthalten har tagits fram genom traditionell ugnstorkning.

 

Begäran om kontroll
Begäran om kontroll riktas till VMF Syds kontrollansvarige enligt rutin och blankett som finns på VMF Syds hemsida. Begärda kontroller hanteras formellt av VMK. Muntlig begäran om kontroll måste vara den kontrollansvarige på VMF Syd tillhanda minst en vecka innan planerat leveransdatum, så att en kontrollmätare från annat VMF kan efterfrågas. För att minimera fel pga. att fukthalten i biobränslet ändrar sig med tid och väder, är det önskvärt att kontrollen sker så snart som möjligt efter leverans, helst samma dag.

 

Inmätning
Vid inmätningstillfället mäts ekipaget in och redovisas som vanligt. Leverantören eller åkaren meddelar att en kontroll är begärd på den aktuella leveransen. Virkesmätaren anvisar en plats där åkaren tippar hela ekipaget. Det är viktigt att biobränslet kan hållas avskilt tills kontrollmätaren har tagit proverna. De olika skäpporna får blandas. Virkesmätaren fotograferar högen från olika håll om inte kontrollmätaren är med vid tippningen och tar proverna direkt. Virkesmätaren meddelar även den kontrollansvarige om att en leverans med en begärd kontroll har mätts in och tippats.

 

Kontrollförfarande
Kontrollen genomförs genom att 20 prover hämtas från högen eller högarna. Det är viktigt att de 20 proverna är representativa för leveransen. Om biobränslet ligger i flera olika högar ska prover tas jämnt över högarna, om den ligger i en stor hög är det viktigt att materialet är blandat så att inte materialet från en skäppa ligger underst och inte kan nås för provtagning. Det är rekommenderat att högen/högarna planas ut så att det går att få en bra överblick och ett jämnt fördelat provuttag.
Proven placeras i tråg, vägs in och noteras. Torkas i ugn i minst 24 timmar. De vägs ut och resultaten noteras, tillsammans med uträknade fukthalter. Följande noteras och räknas ut:
• Sortiment
• In- och utvikter
• Fukthalter
• Medelvärde på fukthalten
• Standardavvikelse
• Minsta värde
• Största värde