Tillbaka till mätinstruktioner

3.04 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID UPPFÖLJNING AV AUTOMATISK LÄNGDMÄTNING I MÄTRAM

 

VMF Syd följer VMK:s anvisningar för kontroll och uppföljning av automatisk längdmätning. För att förtydliga hur man arbetar med åtgärder när längdmätningen avviker från de angivna måtten för provkropparna i den dagliga testen, eller när avvikelser upptäcks i samband med kontrollmätning och analyser av kontrollresultat följer nedan en uppräkning av åtgärder som vidtas. Felaktigheter vid automatisk längdmätning upptäcks oftast i samband med den dagliga testen som utförs av ordinarie virkesmätare. Men kan också upptäckas i samband med kontrollmätning och analyser av resultaten från kontrollen.

 

 

Åtgärder

 

1. Kontrollera pulsgivare och pulsgivarens kabel.

2. Kontrollera slitage av banor och vändhjul.

3. Kontrollera om banans drivkedja är utbytt i någon del ( sektion ).

4. Kontrollera att provkropparnas längd överensstämmer med angiven.

5. Kontrollera utrustningens längdmått genom att manuellt mäta stockar och jämför med displayvärdet.

6. Kontrollera att vändhjulets omkrets inte är jämnt delbar med provkroppens längd.

7. Har man inte hittat någon orsak till felet enligt uppräkningen ovan återstår endast att göra en felanmälan och mätramsleverantörens tekniker får kontrollera befintlig programvara.