Tillbaka till mätinstruktioner

4.31 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GRANSÅGTIMMER VID VIDAS TIMMERMÄTSTATIONER

 

Mätplats
Vida Hjältevad (9157), Vida Vislanda (9579), Vida Borgstena (9150), Vida Hästveda (9490) och Vida Hestra (9240)

 

Sortiment
Gransågtimmer (01-04)

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning

 

Kvalitet/Redovisning
Minsta antalet årsringar i bedömningsområdet för leveransgill stock ska vara 8 (gäller även stockar med kvalitet 8).
Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5. I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för stockmätning av barrsågtimmer samt för Vida Hjältevad och Vida Vislanda även ”4.19 Särredovisning av gransågtimmer med högre andel skogsröta vid Vidas sågverk i Hjältevad och Vislanda”.