Tillbaka till mätinstruktioner

4.20 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL SWEDEN TIMBER MALMBÄCK

 

Mätplats
Sweden Timber Malmbäck (9545)

 

Sortiment
01-04

 

Mätmetod
Stockmätning

 

Kvalitet
Stockar med toppdiameter 10,0 - 17,5 cm ub bedöms och klassas som klentimmer. Stockar som motsvarar kraven för klentimmer registreras som kvalitet 3 för tall resp kvalitet 1 för gran.

 

Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.
Vid gränsen 17,5 cm ub avgörs om stocken är klentimmer eller normalsågtimmer. Avviker diametern mellan ordinarie och kontrollmätning gäller ordinarie mätnings diameter för vederlaget och kontrollens diameter för uppföljning och kontroll av den ordinarie mätningen.