Tillbaka till mätinstruktioner

4.15 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANTIMMER TILL OKOME TRÄ

 

Mätplats
Okome Trä (9602)


Sortiment
0420 Grantimmer

 

Mätmetod
Stockmätning

 

Mätning

Virket skall hålla kvalitet 2 för gran med följande undantag:

* Fast skogsröta tillåts utan begränsning (lösröta tillåts ej).

* Torra stockar tillåts.


Redovisning
Grantimret mäts med 0-klassning (kvalitet 0 eller 9). Mätningarna redovisas med omfattning 3