Tillbaka till mätinstruktioner

4.22 SÄRREDOVISNING AV GRANSÅGTIMMER MED HÖGRE ANDEL SKOGSRÖTA VID FEGENS SÅGVERK

 

Mätplats
Fegens sågverk (9552)


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning
Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med
kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.


Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.