Tillbaka till mätinstruktioner

4.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID FEGENS SÅGVERK

 

Mätplats
Fegens sågverk (9552)


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning

Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.


Övrigt
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.